学汉语 یادگیری زبان چینی

جمله های روزمره زبان چینی را با صوت، تصویر، متن، انیمیشن آموزش می دهند تا به راحتی زبان چینی را یاد بگیرند

教汉语 آموزش زبان چینی

نمونه های درسی و طرحهای آموزشی را برای معلمان زبان چینی ارائه می دهند تا آنها از بهترین منابع آموزش زبان چینی استفاده کنند و فعالیت های مشترک کلاسی داشته باشند

汉语测试 تست زبان چینی

برای برطرف کردن نیازهای ارزیابی سطح زبان چینی برای افراد غیر چینی، « هان بان » سنجش سطح زبان چینی را طرح کرده است